ZAPYTAJ O PRACĘ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ OFERT PRACY

logo WUP Lublin

Liczba wyświetleń 15992


Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama:

Ikonka Facebooka Ikonka Instagrama
flaga Polski

Wiele jest znaków plastycznych zawierających ściśle określną informację. Należą do niej znaki drogowe, znaki porządkowo informacyjne w różnego rodzaju miejscach i przestrzeniach. Znaki te ułatwiają nam życie i często intuicyjnie pozwalają uporządkować życie społeczne. Wydaje się, że nie istnieje jednoznaczny znak wskazujący na dostępność wolnych miejsc pracy. Przynajmniej nie istniał do tej pory. Oto nasza propozycja:


obrazek przedstawiający znak

Gdy zobaczysz ten znak na drzwiach, szyldzie lub przestrzeni jakiejś firmy, pamiętaj, że możesz zapytać tam o pracę. Z pewnością spotkasz się z życzliwością i serdecznym przyjęciem. „Zapytaj o pracę” to projekt dedykowany dla wszystkich.
Tworząc i popularyzując ten znak chcemy wpłynąć na maksymalnie uproszczenie procesu komunikacji potencjalnego pracodawcy z potencjalnym pracownikiem. Warto pamiętać, że znacząca część uchodźców to kobiety z dziećmi, które będą szukały pracy w najbliższym otoczeniu swego miejsca zamieszkania lub zakwaterowania. Niech symbol „Zapytaj o pracę” stanie się dla nich drogowskazem.

flaga Ukrainy

Є багато пластикових знаків, що містять строго визначену інформацію. Вона включає дорожні знаки, інформаційні знаки в різних місцях і просторах. Ці знаки полегшують нам життя і часто інтуїтивно дозволяють нам організувати своє соціальне життя. Здається, не існує однозначного знаку, який би вказував на доступність вільних місць праці. Принаймні, його досі не існувало. Ось вам наша пропозиція:

obrazek przedstawiający znak

Коли ви побачите цей знак на дверях, вивісці або території якоїсь компанії, пам'ятайте, що ви можете запитати там про пропозицію роботи. З впевненістю зустрінешся з добрим і сердечним прийомом. «Запитай за роботу» – це проект, присвячений кожному.
Створюючи і популяризуючи цей знак, ми хочемо максимально вплинути на спрощення процесу спілкування потенційного роботодавця з потенційним співробітником. Варто пам'ятати, що значна частина біженців - це жінки з дітьми, які будуть шукати роботу в безпосередній близькості від свого місця проживання або тимчасового перебування. Нехай символ «Запитай за роботу» стане для них дороговказом.